Akvakultūras pamati

 

Akvakultūru barošanas sistēmām, to izvēli, iekārtām, kā arī labas barošanas praksi vides kvalitātes un ekonomikas principu nodrošināšanai.

Akvakultūras zivju un vēžu slimībām, to cēloņiem, izplatību un profilakses pasākumiem.

Iepazīstināt klausītājus ar dīķsaimniecību veidiem un struktūru, dīķu hidrotehniku, saimniecības plānošanu un ierīkošanu; zivju audzēšanas biotehnisku, dīķu apkopi, inventāru un dīķsaimniecības vadīšanu.


Sniegt zināšanas, izpratni un jaunāko informāciju par sasniegumiem videi draudzīgu un ekspluatācijā drošu recirkulācijas akvakultūras sistēmu uzbūvi un darbību, to komponentiem, aparātiem, bioķīmiskiem, biotehnoloģiskiem un ķīmiskiem procesiem, materiālu un enerģijas plūsmām sistēmās.

Sniegt zināšanas par akvakultūru piedāvājumu tirgū un pārdošanas procesa plānošanu.

Sniegt zināšanas par iespējamo akvakultūru pārstrādi un par to lietderību uzturā.

Veidot priekšstatu par akvakultūru kā pamatu sabalansēta uztura lietošanā.

 pieteikuma anketa

Mācību programmas "Akvakultūras pamati" licence

Programmas aprakstu iespējams apskatīt šeit.

Informācija par Akvakultūras programmas apguvi atrodama šeit.