Aktualitātes

Uzņemšana turpinās!
 
 Sadarbībā ar NVA un ESF atbalstu
 
Biedrības „Lācīša skola” mācību iestāde Studija „Dzīvības Vēstnesis” saskaņā ar "Nodarbinātības Valsts Aģentūrā” noslēgto līgumu par sadarbību profesionālās pilnveides īstenošanā veic mūžizglītības projektu nodarbinātām personām.
 
PROJEKTA MĒRĶIS:
lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši šādām izglītības programmām:
„Cilvēka enerģētiskā līdzsvara uzturēšana”
„Akvakultūras pamati”
„Civilās aizsardzības pamati”
„Sanitārija un higiēna”
Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas sociālā fonda atbalstu projekta „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” ietvaros.
 
Mācības notiks no 2010. gada oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim.

Nodarbību klausītāju skaits vienā grupā ir sākot no 10 un vairāk.

Ir iespējams mācību programmas īstenot pēc grupu komplektācijas Latvijas pilsētās:

Apes novads, Ape, Apes pagasts

Alūksne, Pils iela 21
Balvi, Brīvības iela 47
Balvu novads, Bērzpils, Bērzpils pagasts
Dagda, Brīvības iela 3
Daugavpils, Vienības iela 13
Engures novads, "Rideļu dzirnavas", Ezermuiža, Engures pagasts
Gulbene, O.Kalpaka iela 27a
Gulbene, O.Kalpaka iela 60a
Jelgava, Driksas iela 9
Jēkabpils, Kurzemes iela 8
Rēzekne, Zemnieku iela 5
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
Rēzeknes novads, Pērtnieki, Sakstagala pagasts
Rēzeknes novads, Nagļi, Nagļu pagasts
Ludza, Raiņa iela 16
Madona, Saieta laukums 1
Riebiņu novads, "Rušonas muiža", Rušonas pagasts
Rīga, Akas iela 5/7
Rīga, Lejupes iela 3
Rīga, Brīvības gatve 214m-2
Valmiera, Mūrmuižas iela 9

Pieteikties un saņemt apmācību kuponus Jūs variet Nodarbinātības Valsts Aģentūras filiālēs visā Latvijas teritorijā. Izmantojot kuponu sistēmu, izglītības programmu, kurā nepieciešama bezdarba riskam pakļautās personas apmācība, nosaka pati bezdarba riskam pakļautā persona sadarbībā ar karjeras konsultantu. 

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir vecumā no 25 gadiem;
 • atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu ) vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
 • pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;
 • pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.


Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. NVA sedz mācību maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi – līdz 250 latiem. Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu); 
   
 • ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu). 
   
 • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi); 
   
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

Reģistrēties pasākumam var visās NVA filiālēs, uzrādot aizpildītu personas apliecinājumu, pasi un iepriekš minētos dokumentus.