Zemes dzīļu ieguves tiesiskie aspekti.

  • zemes lietojuma veids, izpēte, krājumu akceptēšana

  • tehniskie noteikumi pirmsprojektu izstrādes stadijā

  • atļaujas, licences

  • krājumu atradnes izstrāde

  • izrakteņa apjoma vai daudzuma uzskaite, gada pārskati.

Semināra ilgums - 3 stundas
Semināra dalības maksa - no 10 līdz 30 Ls, atkarībā no uzņēmuma sarežģītības tehnoloģiskiem aspektiem.
Semināra vieta - Rēzekne, Zemnieku 5.
Semināra laiks - 01.04; 05.07; 04.10 no plkst. 14.00 līdz 17.00

PIETEIKUMA ANKETA