Projekti

 

>> ESF projekts Nr.1DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/nva/001 "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"  Iepirkuma līgums Nr.1.1-10.11/58 [web lapa]