Padomes un komisijas

Biedrība "Lācīša Skola" 2011.gadā ir uzsākusi darbību Vides konsultatīvās padomes sastāvā, līdz ar to kopā ar citām partnerinstitūcijām, kas ir šīs padomes sastāvā, ir iesaistījusies un veicina sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. Tāpat biedrība darbojās šādās darba grupās:

>> Ūdeņu aizsardzība un apsaimniekošana.

>> Teritorijas plānošana, sadarbība ar pašvaldībām.

>> Vides izglītība.

Vides konsultatīvās padomes nolikums

VKP darba grupas (darbības virzieni) 2011. gadā